پروژه ها

پروژه های مترو و قطارشهری

الف- ایستگاه های مترو

 
 • طراحی ايستگاه‌های 11 ، 12 و 13 از خط 2 مترو تبریز ـ  شامل مطالعات ترافیک ، سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی..
 • طراحي و نظارت ايستگاه R2 مترو تهران واقع در خط 2 ـ (خيابان نظام آباد) شامل سازه نگهبان و سازه اصلي ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه . طراحي مراحل اول و دوم و  نظارت مرحله سوم.
 • طراحي و نظارت ايستگاهS2 مترو تهران واقع در خط 2 ـ (نظام آباد چهار راه  سبلان) شامل سازه نگهبان و سازه اصلي ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه . طراحي مرحله اول و دوم و نظارت مرحله سوم .
 • طراحي و نظارت بر سازه ايستگاهW1 مترو تهران واقع در ادامه خط يك ـ (قیطریه) طراحي مرحله اول و مرحله دوم و نظارت بخش سازه اين ايستگاه توسط این مهندسین مشاور انجام شده است. این ایستگاه تنها ایستگاه مترو ایران است که بر اساس ضوابط مقاومت پدافند غیر عامل طراحی و اجرا شده است.
 • طراحي و نظارت ايستگاهQ4 واقع در خط 4 مترو تهران ـ ( خيابان پيروزي ) شامل سازه نگهبان و سازه اصلي ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه. طراحي مراحل اول و دوم و همچنین نظارت ایستگاه بعهده این مهندسین مشاور بوده است.
 • طراحي و نظارت ایستگاه P3 از خط 3 مترو تهران ( خیابان بهشتی ، تقاطع خیابان  شریعتی ) شامل سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه – طراحی ایستگاه به پایان رسیده و اجرای ایستگاه تحت نظارت این مهندسین مشاور انجام گرفته است.
 • طراحي ايستگاه W2 از خط 2 متروی کرج ( جاده ملارد – تقاطع خیابان کانال)  شامل طراحي مرحله اول سازه نگهبان و سازه اصلي ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه .
 • طراحي ايستگاه X2 از خط 2 متروی کرج ( جاده ملارد – تقاطع خیابان 23 شامل طراحي مرحله اول سازه نگهبان و سازه اصلي ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه .
 • طراحی ایستگاه K2 از خط 2 قطار شهری مشهد شامل طراحي مرحله اول و دوم سازه نگهبان سازه اصلی ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه .
 • طراحی ایستگاه L2 از خط2 قطار شهری مشهد – شامل طراحي مرحله اول و دوم سازه نگهبان سازه اصلی ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه .
 • طراحي و نظارت ايستگاه R2 از خط 2 متروی کرج شامل طراحي مرحله اول سازه نگهبان و سازه اصلي ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه .
 • طراحي سازه ايستگاه M4 از خط 4 متروي تهران ـ ( ميدان شهدا ) شامل طراحی مرحله اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلي ايستگاه .
 • طراحي سازه ايستگاه F4  از خط 4 متروي تهران ـ ( ميدان انقلاب ) شامل طراحی مرحله اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلي ايستگاه .
 • طراحي و نظارت ايستگاه H4 مترو تهران واقع در خط 4 (چهارراه کالج ) – طراحی این ایستگاه در مرحله فاز یک انجام شده است .
 • طراحی ایستگاه A12 از خط 2 قطار شهری قم – شامل سازه نگهبان ، سازه اصلی ،            معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه . طراحی در مرحله دوم متوقف شده است .
 • طراحی و نظارت ایستگاه پایانه خط 2 قطار شهری اهواز شامل طراحی مرحله اول سازه نگهبان ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه .
 • طراحی و نظارت ایستگاه میدان کودک خط 2 قطار شهری اهواز شامل طراحي و مطالعات مرحله اول و دوم سازه نگهبان ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه .
 • طراحی و نظارت ایستگاه پل ششم خط 2 قطار شهری اهواز شامل طراحي و مطالعات مرحله اول و دوم سازه نگهبان ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه .
 • نظارت بخشي از ايستگاه Q2 مترو تهران واقع در خط 2 ـ ( میدان امام حسین ) نظارت مرحله سوم بخشي از ايستگاه فوق توسط اين مهندسين مشاور انجام شده است .
 • نظارت ایستگاه D3L7 از خط 3 متروی تهران ( ایستگاه مهدیه- تقاطع خط 3 به 7 )– شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ،  تاسیسات برقی و مکانیکی.
 • نظارت ایستگاه Q3 از خط 3 مترو تهران (صیاد شیرازی) – شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ،معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی .
 • نظارت ایستگاه R3 از خط 3 مترو تهران(خواجه عبدالله) – شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ،  معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی .
 • نظارت ایستگاه S3 از خط 3 مترو تهران (شهید زین الدین) – شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی .
 • نظارت ایستگاه T3 از خط 3 مترو تهران (هروی) – شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ،      معماری ،  تاسیسات برقی و مکانیکی .
 • نظارت ایستگاه U3 از خط 3 مترو تهران(حسین آباد) – شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی.
 • نظارت ایستگاه V3 از خط 3 متروی تهران ( میدان نوبنیاد )– شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی .
 •  نظارت ایستگاه W3 از خط 3 متروی تهران ( اقدسیه )– شامل نظارت سازه  نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ،  تاسیسات برقی و مکانیکی .
 • نظارت ایستگاه X3 از خط 3 متروی تهران ( بلوار ارتش ) – شامل نظارت سازه نگهبان ، سازه اصلی ، معماری ،  تاسیسات برقی و مکانیکی .
 • نظارت ایستگاه Y3 از خط 3 متروی تهران (شهرک قائم)– شامل نظارت سازه و اصلی، معماری،  تاسیسات برقی و مکانیکی.
 • طراحی و نظارت I6 ایستگاه در خط 6 متروی تهران- (میدان امام حسین)- طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه I6 به همراه نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی ایستگاه .
 • طراحی ایستگاه H6 در خط 6 متروی تهران- (میدان شهدا) – طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه H6 در خط 6 متروی تهران.
 • کنترل طراحی‌ها در 4 ایستگاه خط 6 متروی تهران-  U6,X6,Z6,Z6-1
 • طراحی مرحله اول 4 ایستگاه در خط 7 متروی تهران- F7,K7,S7,X7
 • طراحی معماری مرحله دوم و نظارت خدمات معماری 2 ایستگاه در خط 2 مشهد- F2,G2
 • مطالعات مرحله اول و پایانه در ۸ ایستگاه خط B   شهر قم: مشارکت با پردیسان سازه.
 • مطالعات مرحله دوم در 6 ایستگاه خط 10 متروی تهران: ایستگاههای کاشان، ساحل، ایرانمال، چهارباغ، پژوهش و اردستانی

 

ب- تونل ها و سه راهی مترو

 • طراحي و نظارت بخش شمالی قطعه سوم تونل شمال خط يك مترو تهران ـ اين تونل به طول 1200 متر و زير خيابان شريعتی از حوالی خیابان دولت تا اتوبان صدر مي باشد .
 • طراحی و نظارت بخش جنوبی قطعه سوم تونل شمال خط یک مترو تهران این تونل به طول حدود 300 متر و زیر خیابان شریعتی در سمت شمال دوراهی قلهک می باشد .
 • طراحي ونظارت تونل های طرفین ایستگاه P3 از خط 3 متروی تهران- این تونل به طول تقریبی 550 متر زیر خیابان بهشتی در حوالی خیابان شریعتی قرار دارد .
 • طراحي تونل بین ایستگاه های P3 و Q3 از خط 3 متروی تهران این تونل به طول تقریبی 965 متر در زیر خیابان قدوسی قرار دارد .
 • طراحی سه راهي و تونل ارتباطی خط 6 به 4 متروي تهران ـ شامل سازه سه راهی و 500 متر تونل ارتباطی .
 • نظارت تونل ما بین ایستگاه های P3 و Q3 از خط 3 متروی تهران – این تونل به طول تقریبی 1500 متر و زیر خیابان قدوسی و بزرگراه صیاد شیرازی می باشد .
 • نظارت تونل ما بین ایستگاه های Q3 و R3 از خط 3 متروی تهران – این تونل به طول تقریبی 1000 متر و زیر بزرگراه صیاد شیرازی می باشد .
 • نظارت تونل ما بین ایستگاه های R3 و S3 از خط 3 متروی تهران – این تونل به طول تقریبی 1600 متر و زیر بزرگراه صیاد شیرازی می باشد .
 • نظارت تونل ما بین ایستگاه های S3 و T3 از خط 3 متروی تهران – این تونل به طول تقریبی 1400 متر و زیر بزرگراه صیاد شیرازی می باشد .
 • نظارت تونل ما بین ایستگاه های T3 و U3 از خط 3 متروی تهران – این تونل به طول تقریبی 900 متر و زیر بزرگراه صیاد شیرازی می باشد .
 • نظارت تونل ما بین ایستگاه های U3 و V3 از خط 3 متروی تهران – این تونل به طول تقریبی 1400 متر و زیر بزرگراه صیاد شیرازی می باشد .
 • نظارت تونل مابین ایستگاه های V3 و W3 از خط 3 متروی تهران این تونل به طول تقریبی 1300 متر و در شمال میدان نوبنیاد و زیر خیابان نارنجستان می باشد.
 • نظارت تونل مابین ایستگاه های W3 و X3 از خط 3 متروی تهران این تونل به طول تقریبی 2100 متر و عمدتاً زیر بلوار ارتش می باشد .
 • نظارت تونل مابین ایستگاه های X3 و Y3 از خط 3 متروی تهران این تونل به طول تقریبی 1600 متر و از زیر بلوار ارتش به سمت شرق می باشد .
 • طراحی و نظارت سازه سه راهی ارتباطی خط 2 به پایانه کرج ( سازه سه راهی 2 خط به 2 خط) شامل طراحی مراحل اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلی سه راهی 2 خط به 2 خط 
 • طراحی و نظارت سازه سه راهی ارتباطی خط 2 به خط 5 کرج ( سازه سه راهی 2 خط به 1 خط) شامل طراحی مراحل اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلی سه راهی 2 خط به 1خط.
 •  طراحی و نظارت سازه سه راهی ارتباطی خط 2 به خط 4 کرج ( سازه سه راهی 2 خط به 1 خط) شامل طراحی مراحل اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلی سه راهی 2 خط به 1خط
 • نظارت بر زهکش های توسعه شمالی خط 1 متروی تهران
 • نظارت بر زهکش های شمال خط 3 متروی تهران- محدوده ایستگاههای P3-Q3-S3-U3
 • طراحی و نظارت شفت ورود ناوگان خط 2 کرج شامل طراحی مراحل اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلی .
 • طراحی بخش دوم تونل های توسعه شرقی خط 4 متروی تهران ( شمال ایستگاه V3 تا قبل از ایستگاه Z4-2)- شامل طراحی تفصیلی رمپهای دسترسی و طراحی مراحله دوم سازه نگهبان و سازه اصلی، مطالعات نشست و مطالعات زهکشی تونلهای اصلی به طول تقریبی 5 کیلومتر مسیر؛ طراحی مرحله دوم روسازی مسیر توسعه شرقی خط 4 به طول 11 کیلومتر
 • نظارت و نظارت عالیه مسیر توسعه شرقی خط 4 متروی تهران شامل نظارت و نظارت عالیه بخش دوم تونلها و هماهنگی و یکپارچگی مسیر توسعه شرقی خط 4 به طول 11 کیلومتر.
 

پ- هواکش‌های میان‌تونلی مترو

 • طراحي و نظارت 9 هواكش ميان تونلي در خط 2 مترو تهران

O2P2 , P2Q2 , Q2R2 , R2S2 , S2T2 , T2U2 , U2V2 , V2X2 , X2Y2  شامل سازه نگهبان و سازه اصلي و روش اجراي هواكش ها . طراحي مراحل اول و دوم و همچنين نظارت مرحله سوم هواكش ها.

 • طراحي و نظارت 3 هواكش ميان تونلي توسعه شرقي خط 2

2 Z2 1 Z2و Z2– Z2-1 و Z2Y2   شامل سازه نگهبان و سازه اصلي  و روش اجراي هواكش ها .

 •  طراحي و نظارت 8 هواكش ميان تونلي توسعه شمالي خط يك

END Y1وY1X1 وW1X1وV1W1وU1V1وT1U1و S1T1 R1S1,   شامل طراحي مرحله اول و دوم سازه نگهبان و سازه اصلي  و روش اجراي هواكش ها ..

 • طراحي و نظارت 4 هواكش ميان تونلي I3K3-K3L3-L3M3-M3N3 از خط سه  شامل طراحي مرحله اول و دوم سازه نگهبان ، سازه اصلي و روش اجراي هواكش ها .
 • نظارت 9 هواکش میان تونلی شمال خط 3 متروی تهران

P3Q3Q3R3-R3S3-S3T3-T3U3-U3V3-V3W3-W3X3-X3Y3 . نظارت سازه نگهبان و سازه اصلی و بخش معماری هواکش ها.

 • طراحي و نظارت هواكش ميان تونلي P4Q4 از خط 4 متروی تهران شامل طراحي مرحله اول و دوم سازه نگهبان ، سازه اصلي و روش اجراي هواكش.
 • طراحی و نظارت 23 هواکش میان تونلی خط 2 کرج  شامل طراحی مراحل اول ، دوم و   نظارت سازه نگهبان و سازه اصلی 23 هواکش میان تونلی در خط 2 کرج

ت- ساختمانهای جنبی مترو

 • مجتمع ایستگاهی اطراف ایستگاه Q4 شامل طراحی مجتمع ایستگاهی با مساحت کل بیش از 15000 متر مربع در مجاورت ایستگاه Q4 شامل کاربری های تجاری ، اداری ، پذیرایی و پارکینگ می باشد.
 • مجتمع ایستگاهی E4R7 شامل طراحی مجتمع ایستگاهی با مساحت کل 2400 متر مربع در مجاورت ایستگاه E4R7 شامل کاربری های تجاری ، اداری و چند منظوره می باشد.
 •  مجتمع ایستگاهی کوهسنگی مشهد ( ایستگاه K2 ) – شامل سازه ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع در مجاورت ایستگاه K2 مشهد با مساحتی حدود 000 َ 40 متر مربع . طراحی مرحله اول انجام شده است.
 • مجتمع ایستگاهی الندشت مشهد ( ایستگاه J2 ) – شامل سازه ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع در مجاورت ایستگاه J2 مشهد با مساحتی حدود 000 َ 80 متر مربع . طراحی مرحله اول انجام شده است .
 •  ساختمانهاي صنعتي تعميرگاه جنوب متروي تهران ، طراحي مرحله اول – مجموعه فوق شامل ساختمانهای متعدد جهت تعمیرگاه جنوب متروی تهران می باشد که طراحی مرحله اول آن توسط این مهندسین مشاور انجام شده است .
 
 

پروژه های حمل و نقلی

ــ گالری ارتباطی ایستگاه حقانی ـ طراحی مراحل اول ، دوم و خدمات نظارت، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو).

ــ زیرگذر عابر بیمارستان دی ـ طراحی مراحل اول ، دوم و خدمات نظارت، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.

ــ زیرگذر عابر میدان آزادی ـ طراحی مراحل اول ، دوم و خدمات نظارت، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.

ــ پل سايان ـ بزرگراه قزوين زنجان ، وزارت راه و ترابري (‌همكار شركت راهان )

ــ پل هاي تقاطع هاي نيايش ـ كردستان ، بعثت ـ آزادگان و نيايش ـ چمران ، شهرداري تهران (‌همكار شركت گذرراه ) 

 

پروژه های اقامتی، خدماتی، اداری ، تجاری و آموزشی

ــ هتل كوروش كيش ـ طراحي سازه اين پروژه در مرحله فاز يك انجام شده است .

 ــ مركز همايشهاي بين الملل ـ شركت يادمان سازه ، 48000 متر مربع ، بازنگري طراحي و طرح تقويت سازه ، (همكار شركت SETEAM )

ــ مجتمع شيرخوارگاه و شبانه روزي شهرهاي مرند ، اراك ، مشهد ، همدان و كرج ، 25000 مترمربع ، سازمان بهزيستي ، طراحي سازه ( همكار شركت طرح و كاوش )

ــ سينما و مجموعه آموزشي كنگان ، شركت ملي گاز ايران ، طراحي سازه ( همكار شركت طرح و كاوش )

ــ مركز تحقيقات استانهاي مازندران و خوزستان ، 000‘ 20 مترمربع ، وزارت جهاد سازندگي ، طراحي سازه ( همكار شركت بنياد صنعتي ايران )

ــ سالن اجتماعات ، ساختمان اداري و مسجدكارخانه المهدي ،‌ طراحي سازه (همكارشركت سطح وصنعت)

ــ هنرستان صنعتی کارآموز، طراحي، نظارت و اجرا

ــ اردوگاه فرهنگی آموزشی خرد ، طراحي سازه

ــ مجتمع تجاری ایستگاهی نیروهوایی 19 طبقه ، به مساحت 40000 مترمربع، طراحي سازه

ــ مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرمه، مطالعات طراحی ، نظارت بر مقاوم سازی پی و بستر سوله

ــ سوله ورزشی اسفیدان ، خدمات مرحله اول تحلیل آسیب پذیری جهت بهسازی پی و اسکلت

پروژه های مسکونی

ــ مجتمع مسكوني سد تجن ، 8000 مترمربع ، سازمان آب استان مازندران ، طراحي سازه ( همكار شركت طرح و كاوش )

ــ ساختمان مسكوني 20 طبقه نارنجستان ، طراحي سازه

 ــ ساختمان مسكوني 13 طبقه آجودانيه ، طراحي سازه

ــ ساختمان 11 طبقه تجاری اداری آریان آسانسور ، طراحي و نظارت سازه

ــ ساختمان مسكوني 9 طبقه دولت ، طراحي و نظارت سازه

ــ شهرک مسكوني 8 تا 14 طبقه مهرشهر کرج، به مساحت 250000 مترمربع، طراحي سازه

 

 

پروژه های صنعتی

ــ كارخانه توليد نئوپان تخته فشرده شمال ـ طراحي و نظارت فونداسيون ماشين آلات – ساختمانهای صنعتی

ــ كارخانه نورد پروفيل ايران اسپيرال ـ طراحي ونظارت فونداسيون كليه ماشين آلات و فضاهاي صنعتي

ــ كارخانه توليد لوله ايران اسپيرال ـ طراحي فونداسيون ماشين آلات

ــ  كارخانه خاك رنگبر ـ طراحي فونداسيون كليه ماشين آلات ، ابنيه فني و بخشهاي مرتبط با سيويل و سازه

ــ انبار و سردخانه شهرك توحيد كنگان ـ شركت ملي گاز ايران ، طراحي سازه ( همكار شركت طرح و كاوش )

ــ ساختمانهاي غیرمسكوني و خدماتي پارس جنوبي در عسلويه ـ شركت هيوندايي ، طراحي سازه   ( مشاور شركت آبژ )

ــ ساختمانهاي صنعتي مجتمع پتروشيمي عسلويه ـ طراحي مرحله اول سازه (همكار مهندسين مشاور نقش جهان پارس )

ــ ساختمان آتش نشاني مجتمع پتروشيمي عسلويه ـ طراحي مرحله اول ودوم سازه (همكارمهندسين مشاورنقش جهان پارس )

ــ كارخانه تصفيه آب PSEEZ عسلويه ـ طراحي و نظارت ساختمان اداري ، مهمانسرا ، ابنيه فني ، سوله ها ، فونداسيون ماشين آلات ، راههاي دسترسي و كليه بخشهاي مرتبط با سيويل ، سازه و معماري (مشاور شركت نورويژه ) 

ــ كارخانه توليد نئوپان پوياچوب ـ طراحي و نظارت ابنيه فني ، ساختمانهاي اداري ، فونداسيون كليه ماشين آلات ، سوله ها ، راههاي دسترسي ،‌ مهمانسرا ، كانالها ، زهكشها ، و كليه بخشهاي مرتبط با سيويل ، سازه و معماري در مساحت تقريبي 20 هكتار

ــ كارخانه توليد MDF آریا پویا ـ طراحي و نظارت ابنيه فني ، ساختمانهاي اداري ، فونداسيون ماشين آلات ، سوله ها ، شاتل های اسکلت فلزی تجهیزات و ماشین آلات، راههاي دسترسي ،‌ مهمانسرا ، كانالها ، زهكشها ، و كليه بخشهاي مرتبط با سيويل ، سازه و معماري در مساحت تقريبي 35 هكتار

ــ كارخانه توليد لوله کالوپ ـ طراحي فونداسيون ماشين آلات

ــ كارخانه توليد لوله و پروفیل کوهپایه ـ طراحي فونداسيون ماشين آلات

ــ كارخانه توليد MDF پارکو ـ طراحي و نظارت ابنيه فني ، ساختمانهاي اداري ، فونداسيون ماشين آلات ، سوله ها ، شاتل های اسکلت فلزی تجهیزات و ماشین آلات، راههاي دسترسي ،‌ مهمانسرا ، كانالها ، زهكشها ، و كليه بخشهاي مرتبط با سيويل ، سازه و معماري در مساحت تقريبي 15 هكتار